Iniciativa

«Filatura Urbana» és una iniciativa existencial, resultat d’un plantejament cívic, personal i professional.

Posar límits a l’activitat productiva de les societats humanes, instrumentalitzant les ciutats i el territori per aquesta finalitat, no és un objectiu. S’apliquen unes normes que estimulen la creativitat i ofereixen solucions, però, al seu torn, generen un espai urbanitzat acumulatiu, inestable i desigual sistèmic, situant-lo en competència estructural, que té la capacitat de posar en crisi el clima, l’equilibri natural i els drets humans.

«Filatura Urbana» es proposa teixir els fils que hem tallat amb la memòria del camí recorregut, planificant i urbanitzant el territori a mida de l’ètica dominant.