Andreu Marfull

Open Research and Contributor ID (ORCID): 0000-0003-2498-3139

Andreu Marfull és arquitecte urbanista per la UPC i doctor en Geografia per la UAB, especialitzat en planificació, gestió i valoració urbanística, així com en geografia crítica. Professor d’Urbanisme i Investigació Urbana a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ, a Chihuahua, Mèxic), des del 2018. Distingit com a Investigador Nacional pel Sistema Nacional de Investigadores del Gobierno de México. Experiència en arquitectura tradicional, en planificació tècnica i econòmica del procés de l’edificació i en planificació urbana i territorial. És màster en planificació urbana i sostenibilitat, màster en gestió i valoració urbana i màster en direcció en gestió urbana i immobiliària.

La tesi doctoral realitzada explora la capacitat de l’urbanisme de crear espais marginals, resultat de les lleis inherents a un model de planificació i gestió urbana que possibilita un règim econòmic acumulatiu basat en la creació de plusvàlues, en el cas de la zona nord de la ciutat de Barcelona. Per la seva anàlisi s’hi incorpora una lectura crítica de l’economia política, seguint el plantejament de les obres de Karl Marx i David Harvey.

Des de l’any 2006 participa en diferents iniciatives de la societat civil, en els camps de l’urbanisme, el patrimoni i la cultura en general.

Perfil acadèmic: [https://www.uacj.mx/perfil/andreu.marfull]

Perfil professional: [http://es.linkedin.com/in/andreumarfull]

Academia.edu: [https://andreumarfullpujadas.academia.edu]

Blog personal: [https://andreumarfull.com/]

.

Experiència acadèmica

2018-actualitat     Professor investigador universitari a temps complert, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA). Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Vinculació i gestió acadèmica:

 • Coordinador de la Mesa de l’Agenda 2030, i membre del Comitè Científic, del Congreso Internacional de Planeación y Estudios Urbanos – CIPEU 2022, organitzat per la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano del Departament d’Arquitectura de la UACJ. Informació consultable a: https://andreumarfull.com/2021/11/13/hablemos-del-futuro-de-las-ciudades-desde-ciudad-juarez-cipeu-2022-virtual/
 • Membre dels Cossos Acadèmics en què s’inscriuen les matèries docents a les llicenciatures d’Arquitectura i de Disseny Urbà i del Paisatge. Destaca el disseny de tres matèries de nova creació a Arquitectura, en temàtiques com els estudis urbans, la Agenda 2030 i la viabilitat financera dels estudis urbanoarquitectònics. Des de 2018.
 • Membre del Nucli Acadèmic Bàsic del Programa de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano, a la Línia de “Sòl, estructura i mobilitat urbanes”, des de febrer de 2021.
 • Dictaminador revisor de publicacions: llibres (1), articles (3) i capítols de llibre (2) per a revistes i editorials. Al Comité Editorial del IADA (Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, IADA) de la UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez); la Editorial Revista Decumanus (UACJ); i el Consejo Editorial CienciaCierta (Universidad Autónoma de Coahuila, UAdC). Des de 2019.
 • Direcció de 7 tesis de final de llicenciatura, tres finalitzades; 6 en la Licenciatura de Arquitectura i 1 en la de Diseño Urbano y del Paisaje. Direcció d’1 tesi de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano, en curs. Des de 2019.

Docència:

 • 2021 – 2n. semestre. Classes de Seminari d’Investigació en Arquitectura IV, de Temes selectes de recerca, de Teories Urbanes i de Teories de l’Habitatge a la Licenciatura de Arquitectura. Hores setmanals de docència a classe: 16.
 • 2021 – 1r. semestre. Classes de Normativitat i Gestió Urbana a la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano; de Taller de Regeneració Urbana a la Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje; i de Seminari d’Investigació en Arquitectura IV a la Licenciatura de Arquitectura. Hores setmanals de docència a classe: 17.
 • 2020 – 2n. semestre. Classes de Seminari d’Investigació en Arquitectura IV, de Teories Urbanes i de Teories de l’Habitatge a la Licenciatura de Arquitectura. Hores setmanals de docència a classe: 16.
 • 2020 – 1r. semestre. Classes de Normativitat i Gestió Urbana a la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano; de Taller de Regeneració Urbana a la Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje; i de Seminari d’Investigació en Arquitectura IV a la Licenciatura de Arquitectura. Hores setmanals de docència a classe: 13.
 • 2019 – 2n. semestre. Classes de Taller de Planificació Urbana a la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano; i de Seminari d’Investigació en Arquitectura IV i de Teories Urbanes a la Licenciatura de Arquitectura. Hores setmanals de docència a classe: 16.
 • 2019 – 1r. semestre. Classes de Gestió Urbanística a la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano; de Taller de Regeneració Urbana a la Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje; i de Seminari d’Investigació en Arquitectura IV a la Licenciatura de Arquitectura. Hores setmanals de docència a classe: 17.
 • 2018 – 2n. semestre. Classes de Geografia Urbana i de Taller de Planificació Urbana a la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano. Hores setmanals de docència a classe: 12.

.

Activitat de recerca acadèmica i professional

2020 – actualitat Director del projecte de recerca “Análisis de alternativas de la Nueva Agenda Urbana para su potencial implementación en Ciudad Juárez, Chihuahua”. Registrat a la Coordinación de Apoyo al Desarrollo de la Investigación y el Posgrado a l’Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La línia de recerca es centra en l’estudi de les lògiques del valor del sòl i la construcció del procés urbanitzador associada als drets socials i l’economia pública i privada. La feina més recent, tant en recerca com en docència, es centra en dos objectius dobles i complementaris: 1) explorar la naturalesa política i legal dels plans urbans mexicans, amb la finalitat de millorar la comprensió dels aspectes que es poden millorar, seguint el planejament de l’ideal comú de la Nova Agenda Urbana de les Nacions Unides; i 2) desenvolupar una implementació potencial d’una forma de planificar capaç de predir el valor futur del sòl i, així, calibrar el potencial d’implementar polítiques d’habitatge i de sòl aptes per regular els processos migratoris de les ciutats, creant sòl públic ; ja siguin deguts a raons econòmiques, a la inseguretat, a la inestabilitat política o al canvi climàtic.

2020-2022 Membre del Sistema Nacional d’Investigadors mexicà. Conveni d’estímul del “Programa Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” promogut pel Gobierno Federal de México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Distinció d’Investigador Nacional Nivell I.

2013 – 2017     Grup de recerca de Geografia Econòmica al Departament de Geografia de la UAB, en qualitat de doctorand. Cap del grup: Dra. Montserrat Pallarès-Barberà; Dra. Maria Antònia Casellas Puigdemasa (directora de la tesi doctoral) i altres.
Descripció del projecte:
ESURBANQUALITY 1. Realitzar una revisió del debat epistemològic que s’ha generat sobre el concepte qualitat de vida i proposta de nous elements que avancin en la seva reformulació. S’abordaran els estudis amb especial èmfasi en sistematitzar informació sobre canvis socioeconòmics recents i les oportunitats de renovació en termes de desenvolupament sostenible, equitat, valors ecològics i consciència cívica.
ESURBANQUALITY 3. Identificar i analitzar noves formes de governança i la seva influència en el desenvolupament de nova activitat econòmica a l’àrea metropolitana de Barcelona. Identificació de casos d’estudi liderats des de la innovació social, i estudi dels agents i estratègies. Elaboració d’estratègies per dinamitzar la transferència de resultats.

2012 – 2015     Grup de diàleg Ètica en l’urbanisme i la ordenació del territori. Organitzat per la SCOT -Societat Catalana de l’Ordenació del Territori-, en el marc del Fòrum 2.012 Catalunya 21. Participants (voluntaris): en l’àmbit de l’urbanisme i l’arquitectura: Dani Calatayud (arquitecte), Xavier Matilla (arquitecte) i Andreu Marfull (arquitecte); en l’àmbit del medi ambient: Eulàlia Comas (ambientòloga) i Iago Otero (ambientòleg); en l’àmbit de la filosofia i la sociopolítica: Cristian Palazzi (filòsof) i Nemo Remesa (sociòleg); i en l’àmbit de l’economia i el dret: Miquel Morell (economista) i Oriol Monclús (advocat). Moderador: Antonio Font (arquitecte). Relator: Albert Cortina (advocat).
Descripció del projecte. Objectiu: Detectar les idees, els valors i les actituds que fan realitat una ètica de la responsabilitat, aplicada al pensament, a les polítiques, la planificació i la gestió de la ciutat i del territori.

.

Activitat de recerca cívica i intel·lectual

2018 – actualitat Iniciativa “Visió 2030”. Anàlisi i difusió de contingut crític relacionat amb els reptes de l’Agenda 2030. Ideari: Posar límits a l’activitat productiva de les societats humanes, instrumentalitzant les ciutats i el territori per aquesta finalitat, no és un objectiu. S’apliquen unes normes que estimulen la creativitat i ofereixen solucions, però, al seu torn, generen un espai urbanitzat acumulatiu, inestable i desigual sistèmic, situant-lo en competència estructural, que té la capacitat de posar en crisi el clima, l’equilibri natural i els drets humans. Filatura Urbana es proposa teixir els fils que hem tallat amb la memòria del camí recorregut, planificant i urbanitzant el territori a mida de l’ètica dominant. Activitat consultable a: https://andreumarfull.com/category/agenda-2030/

2015 – actualitat Col·laborador en el projecte de recerca científica “Nova Cronologia”, dirigit pels professors A.T.Fomenko y G.V.Nosovskiy (Moscou). Recerca per la reconstrucció de la cronologia de la història de les civilitzacions humanes. Col·laborador en la reconstrucció cronològica alternativa de la història d’Europa Occidental entre els segles XII i XVIII, que està relacionada amb una història manipulada per raons simbòliques que s’ha dilatat en més de mil anys. Es tracta d’una recerca eminentment controvertida que s’associa a la pseudohistòria, però que disposa d’una robusta evidència científica desenvolupada amb mitjans astronòmics i estadístics, més l’evidència contrastada de múltiples casos de manipulació documental. Aportacions principals al projecte: 1) Hipòtesi raonada dels vincles entre els pobles Mongol i Keraita i el llinatge del Preste Joan; el poble hebreu genuí; la Casa Imperial Etíop de la Casa de Salomó; i l’Arca de l’Aliança; 2) Hipòtesi raonada de què entre els segles XV i XVIII té lloc un procés de construcció política i simbòlica amb epicentre a la Gòthia occitana, en paral·lel al procés equivalent que té per centralitat la capital simbòlica de Yaroslavl, a l’Horda d’Or Russa. Activitat consultable a: http://chronologia.org

2012 – actualitat Recerca personal sobre el moviment d’alliberament nacional de Catalunya. Recerca ética i personal sobre la perspectiva històrica de la relació desigual dels pobles català i castellà dins d’Espanya, i l’exercici d’opressió que exerceix la idea castellana d’Espanya, privilegiada per la monarquia Borbó des dels Decrets de Nova Planta dels anys 1707 i 1716, sobre la catalanitat. La recerca inclou la hipòtesi argumentada de la manipulació deliberada de la història, associada a la despossessió i expulsió dels jueus catalans i llemosins, i de tota la comunitat serfardita i provençal. Recerca relacionada amb el projecte de recerca científica “Nova Cronologia”, dirigit pels professors A.T.Fomenko y G.V.Nosovskiy (Moscou), referit a continuació. Activitat consultable a: https://andreumarfull.com/category/causa-catalana/

Complementàriament, és investigador col·laborador als següents grups:

 • 2014-2016 – Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada – EL POU. Recerca amateur de la història i el patrimoni al districte d’Horta-Guinardó (Barcelona). Col·laborador en matèria d’urbanisme i patrimoni urbà. Consultable a: http://elpou-grupdestudis.blogspot.com
 • 2017-2018 – Grup d’Estudis Ignasi Iglésias – CEII. Recerca amateur de la història i el patrimoni del territori original de Sant Andreu de Palomar (districtes de Sant Andreu i Nou barris, de Barcelona). Col·laborador en matèria d’urbanisme i patrimoni urbà. Consultable a: http://centreestudisignasiiglesias.blogspot.com

.

Activitat de voluntariat cívic

2006 – 2018     Tècnic urbanista. Membre de la Comissió d’Urbanisme de la Coordinadora d’Entitats del Guinardó (Barcelona), en la defensa dels drets civils i l’exercici de l’acció social per la millora del barri. Activitat consultable a: https://andreumarfull.com/category/guinardo/

.

Formació acadèmica

2013 – 2017    Tesi doctoral. “La llei de la plusvàlua urbanitzadora i la urbanització marginal a Sant Andreu de Palomar, Barcelona”. Programa de doctorat en Geografia. Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Directora: Dra. Maria Antonia Casellas Puigdemasa. Enllaç: https://www.tdx.cat/handle/10803/403767
Qualificació: Excel·lent.
La tesi doctoral realitzada explora el vincle entre el procés d’urbanització i l’economia política, des d’una lectura crítica, seguint el plantejament de les obres de Karl Marx y David Harvey. A nivell genèric/teòric s’explora la supeditació de l’urbanisme a l’economia política, enllaçant el mecanisme expansiu, inestable i desigual del règim econòmic capitalista amb el procés exponencial d’urbanització planetària i la implantació del mercat mundial, resultat d’un procés històric. A nivell particular/pràctic s’explora el cas del nucli de Sant Andreu de Palomar dins la metròpoli de Barcelona, analitzant el procés històric que condueix a un marc legal, a una institucionalització dels poders amb incidència a la ciutat i a una determinada urbanització.

2011 – 2012    Màster en Gestió i Valoració Urbana. UPC, Universitat Politècnica de Catalunya. Mestratge oficial universitari.
Qualificació: Excel·lent.
Mòduls cursats: Teoria de la planificació urbana i territorial, Elements de gestió urbana, La formació espaial dels valors urbans i immobiliaris, Els sistemes d’informació geogràfica aplicats a l’anàlisi urbana i territorial, Ciutat i territori sostenible, Política del sòl i habitatge, Tècniques i mètodes de valoració urbana i immobiliària, Seminari d’investigació, Tesina de màster.
Tesi de màster: “La qüestió urbana a Sant Andreu de Palomar, ss. XIX-XXI”. Enllaç: http://ccuc.cbuc.cat/search~S23?/aMarfull%2C+Andreu/amarfull+andreu/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=amarfull+i+pujadas+andreu+++++1971&6%2C%2C6/indexsort=-

2010 – 2012    Màster en Direcció i Gestió Urbana i Immobiliària. Fundació UPC. Mestratge professional.
Qualificació: Excel·lent
Mòduls cursats: Política del sòl i habitatge, Elements de gestió urbana, Valoracions immobiliàries, Valoracions urbanístiques, Reparcel·lacions i compensacions urbanístiques, Estudis de viabilitat de projectes urbans i immobiliaris, Projecte de valoració urbanística.

2010 – 2011    Màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat. Fundació UPC. Mestratge professional.
Qualificació: Excel·lent
Mòduls cursats: Planificació urbana i territorial, Política del sòl i habitatge, Economia territorial, Sistemes de georeferenciació geogràfica, Ciutat i territori sostenible, Avaluació i integració ambiental del planejament urbanístic, Projecte de planificació territorial.

2011      Curs d’especialització “Ciutat i Territori”. UOC, Universitat Oberta de Catalunya. Durada: 125 hores.
Qualificació: Excel·lent (10).

2011      Curs d’especialització “Govern i organització administrativa del territori”. UOC, Universitat Oberta de Catalunya. Durada: 125 hores.
Qualificació: Excel·lent (10).

2011      Curs d’especialització “Gestor de mobilitat municipal”. Fundació Mobilitat Sostenible i Segura. Activitat subvencionada per l’Institut Català d’Energia del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Durada: 102 hores.
Qualificació: Excel·lent (9,5).

2009 – 2010     Postgrau d’Estudis de Viabilitat de Projectes Urbans i Immobiliaris. Fundació UPC. Durada: 80 hores.
Qualificació: Excel·lent (9).

2009 – 2010     Postgrau de Política del Sòl i de l’Habitatge. Fundació UPC. Durada: 80 hores. Qualificació: Excel·lent (9).

2006 – 2007    Postgrau de cap d’obra, gestor de la producció. C.A.A.T.B., Col.legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Barcelona. Durada: 200 hores.
Qualificació: Notable (8).

2004      Arquitectura. E.T.S.A.B., Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 .

Congressos, seminaris i altres cursos

2022 Semana Internacional de Arquitectura SIArq 2022. Organitza el Departamento de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mèxic. 27, 28 i 29 d’abril de 2022.

2021 3er Congreso Nacional “La nueva realidad post COVID19 en la arquitectura y el urbanismo”. Organitza la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, a Saltillo, Mèxic. Virtual. Dies 26 i 27 d’agost de 2021.

2021 Conferencia Internacional Territorio y Paisaje. Organitza la Universidad de La Salle, Colòmbia. Virtual. Dies 11, 12 i 13 d’agost de 2021.

2021 Curso Saberes “Introducción a los Estudios Fronterizos”. Impartit pel Dr. Luis Antonio Payan, del 9 a l’11 de juny de 2021. Organitza el Departamento de Ciencias Sociales, de l’Instituto de Ciencias Sociales y Administración, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chih., México.

2019     Coloquio de Posgrados IADA Espacio Público. Organitza la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte a través de la Coordinadión de Apoyo al Desarrollo de la Investigación y el Posgrado, el 2 de desembre de 2019. Moderador del Conversatorio 2: Análisis y metodología del espacio público.

2019     Congreso internacional: Ciudades inteligentes en el contexto mexicano. Organitzat pel Deuscher Akademisher Austausch Dienst (DAAD) [Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic] i la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Cuerpo Académico de Tecnología en la Arquitectura. Ciutat d’Arteaga, Coahuila (Mèxic) els dies 28, 29 i 30 d’agost de 2019.

2018 – 2019     Programa de Implementación del Modelo Educativo (PIME) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Durada: 130 hores.

2018      Curs “Accessibilitat a la via pública”. Organitzat per BARCELONA ACTIVA i subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona. Dies 22 i 23 de març de 2018. Durada: 12 hores.

2018      IV Congreso Internacional de Planificación y Estudios Urbanos CIPEU. Organitzat per la Universitat Autònoma de Ciudad Juárez, Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Dies 15 i 16 de març de 2018.

2017      Seminari internacional “Màtrix de l’extractivisme”. Organitzat per ODG -Observatori del Deute en la Globalització y Xse -Xarxa per la sobirania energètica-. Barcelona. Dies 25 i 26 de novembre de 2017. Durada: 12 hores.

2017      Seminari internacional “Crisi global i teoria urbana crítica. Seminari i debat amb Neil Brenner”. Organitzat per [espais crítics]. Dia 10 de març de 2017. Durada: 4,5 hores.

2015      Congreso Internacional Arquitectonics Network: Mente, Territorio y Sociedad. Arquitectura y conocimiento: teorías, métodos y prácticas para los ámbitos educativo, profesional o de participación social desde una perspectiva de un pensamiento crítico. Organitzat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Dies 3-5 de juny de 2015.

2015      Congrés “Història local, l’estat de la qüestió”. Organitzat pel Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, de Sant Andreu de Palomar. Dies 20-22 de març de 2015.

2014      X Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual. CTV – Monterrey – 2014. Organitzat pel Centre de Política del Sòl (CPSV) i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad Autónoma de Nuevo León, a México. Dies 10-12 de setembre de 2014.

2013      Jornada sobre el Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. Asociación Española de Técnicos Urbanistas (seu de Barcelona). Dia 10 de maig de 2013. Durada: 8 hores.

2012      Jornadas CREAURBS “Creatividad y Conocimiento, Bases para una nueva competitividad urbana. Organitza GRC Creativitat, Innovació i Transformació Urbana (CRIT) de la Universitat de Barcelona”. Dies 13 i 14 de desembre de 2012. Durada: 12 hores.

2012      Seminario EvalúaMET. Modelo de evaluación de la eficiencia energética y ambiental, de la movilidad y la estructura de usos del suelo para la Región Metropolitana de Barcelona. Organiza el CPSV, la UPC, Mcrit y el Ministerio de Fomento. Dia 22 de juny de 2012. Durada: 8 hores.

2011      Seminari “El nou llibre blanc del transport“. Organitza la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, i la Fundació Cetmo. Dia 28 de juny de 2011. Durada: 3,5 hores.

2009      Curs “Les possibilitats del SIG lliure. Curs pràctic de gvSIG”. Organitza l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Dia 2 de març de 2009. Durada: 5 hores.

2005      Curs “Presto. Pressupostos, amidaments, certificats i temps”. Organitza el Centre d’Estudis Adams Barcelona. Dia 6 d’octubre de 2005. Durada: 8 hores.

1994      Curs “Formació per a tècnics d’informàtica i comunicacions”. Organitza el Centre Divulgador de la Generalitat de Catalunya. Durada: 200 hores.

.

Cursos impartits

2020      Curs “La doble tendencia global de la producción del espacio urbanizado“, realitzat per als estudis de doctorat del Seminario de Temas Urbanos Contemporáneos 2020 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Chihuahua (Mèxic). Dia 27de febrer de 2020. Durada del curs impartit: 4 hores.

2019      Curs “La técnica de la reagrupación parcelaria del suelo“, realitat en el marc dels CURSOS SABERES de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entre els dies 9 y 12 de desembre de 2019. Durada del curs impartit: 20 hores.

2018      Curs “La plusvalía urbanística en perspectiva: el caso de la metrópolis de Barcelona, España – Procesos de metropolización, competitividad y globalización en la producción urbana“, realitzat per als estudis de doctorat del Seminario de Temas Urbanos Contemporáneos 2018 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Chihuahua (Mèxic). Dia 14 de març de 2018. Durada del curs impartit: 3 hores.

.

Ponències impartides (en els àmbits civil i acadèmic)

2022 Ponència “Política de Vivienda Catalana en la Planeación Urbanística“. A la Semana Internacional de Arquitectura SIArq 2022. Organitza el Departamento de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mèxic. Dia 28 d’abril de 2022. Enllaç.

2021 Ponència “El Casal Català de Nova York, i el Comitè d’Acció Català al servei dels Aliats durant la Segona Guerra Mundial“. Al cicle de conferències de la Diada de Sant Andreu 2021, celebrat al Memorial 1714, Barcelona. Dia 30 de novembre de 2021.

2021 Ponència de presentació del llibre “Els catalans apel·len a les Nacions Unides: D’Utrecht a San Franciso, passant per Nova York“. Al cicle “Platiquemos de libros con sus autores”. Organitza la a Coordinadión de Apoyo al Desarrollo de la Investigación y el Posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, al Departamento de Diseño, a Ciudad Juárez (Chihuahua, Mèxic). Dia 29 de setembre de 2021.

2021 Ponència “Diseño y planificación de la sensación de seguridad del dominio público en Ciudad Juárez, México“. Al 3er. Congreso Nacional “La nueva realidad post COVID19 en la arquitectura y el urbanismo”. Col·laboradora: Liliana García Frescas. Organitza la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, a Saltillo, Mèxic. Virtual. Dies 26 i 27 d’agost de 2021.

2021 Ponència “Conjuntos habitacionales excluídos por la actividad económica en los corredores de la expansión urbana“. A la Conferencia Internacional Territorio y Paisaje. Col·laboradora: Diana Jhannel Téllez Moreno. Organitza la Facultad del Hábitat de la Universidad de La Salle, Colòmbia. Virtual. Dia 11 d’agost de 2021.

2020 Ponència de presentació dels llibres “CATALANOPHOBIA: Una qüestió d’Estat” i “La condena catalana al franquismo“. Al cicle “Platiquemos de libros con sus autores”. Organitza la a Coordinadión de Apoyo al Desarrollo de la Investigación y el Posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, al Departamento de Diseño, a Ciudad Juárez (Chihuahua, Mèxic). Dia 21 de setembre de 2020.

2020 Ponència de presentació del llibre “Hitstòria urbanística de Sant Andreu de Palomar, segles XIII-XXI“. Al cicle “Platiquemos de libros con sus autores”. Organitza la a Coordinadión de Apoyo al Desarrollo de la Investigación y el Posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, al Departamento de Diseño, a Ciudad Juárez (Chihuahua, Mèxic). Dia 9 de setembre de 2020.

2019     Ponència “Retos de desarrollo sostenible, una responsabilidad social de las universidades“. A la “Celebración del diseño sostenible”. Organitza la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, al Departamento de Diseño, a Ciudad Juárez (Chihuahua, Mèxic). Dies 21 al 25 d’octubre de 2019.

2019     Conferència “La gestión urbanística integrada en la planificación del desarrollo urbano sustentable: hacia el ideal común de la Nueva Agenda Urbana”. Al “Congreso internacional: Ciudades inteligentes en el contexto mexicano”. Organitza el Deuscher Akademisher Austausch Dienst (DAAD) [Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic] i la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Cuerpo Académico de Tecnología en la Arquitectura, a la ciudad d’Arteaga, Cohauila (Mèxic). Dia 29 d’agost de 2019.

2019     Ponència “Inseguridad urbana y globalización“. Dins del conjunt d’activitats desenvolupades per l’alumnat en motiu del “Paro activo” convocat per la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, els dies 9-12 d’abril de 2019. Dia 12 d’abril de 2019.

2019     Ponència “El diseño del mobiliario en perspectiva: Experiencia catalana en el marco de la Unión Europea“. Al Ciclo de conferencias de la Maestría en Diseño y Desarrollo del Producto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Dia 3 d’abril de 2019.

2019     Ponència “La Nueva Agenda Urbana y los sistemas de gestión poligonales en el planeamiento municipal“. Al Coloquio de investigación de la Maestría en Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Dia 15 de març de 2019.

2018     Ponència ” La plusvalía urbanística en perspectiva: Análisis crítico del estímulo de la competencia para la creación de plus valor urbano “. Al “IV Congreso Internacional de Planificación y Estudios Urbanos CIPEU”. Organitza la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Chihuahua (Mèxic). Dia 15 de març de 2018.

2016      Ponent a la taula rodona “Desenvolupament del sector SUD”, realitzada en motiu de la consulta popular sobre el Sector Sud del municipi de Salt (Girona) feta el dia 24 de setembre de 2016. Organitza IPS-CUP. Ponents: Javier Fraga (arquitecte), Xavier Llorente (portaveu de Salvem l’Empordà), Francesc López (urbanista) i Andreu Marfull (arquitecte). Dia 14 de setembre de 2016 a l’Auditori de la Coma Cros, a Salt. Premsa.

2014      Ponència de presentació de l’article titulat “Mn. Clapés urbanista. L’aportació de Mn. Clapés a la memòria de la metròpoli barcelonina”, en motiu de la presentació del llibre Miscel·lània Any Clapés (1872-1939), de la Col·lecció Finestrelles, núm. 16. Organitza el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (CEII) , a l’Auditori del Centre Cultural Can Fabra, a Sant Andreu de Palomar, Barcelona. Celebrat el 4 de desembre de 2014.

2014      Ponència “La geografía cambiante del capitalismo en Barcelona. Una lectura según Harvey”. Al “X Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual. CTV – Monterrey – 2014”. Organitza la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Monterrey (México) i el Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV), de la UPC, Barcelona. Dia 10 de setembre de 2014.

2014      Ponència “La geografia canviant del capitalisme (a Barcelona)”. En el cicle “EN QUINA SOCIETAT VIURE? QUINA CATALUNYA VOLEM?”. Organitza Plural-21, Barcelona. Dia 24 de juliol de 2014.

2013      Ponència “Objectiu: promoure una nova consciència del bé comú qüestionant l’ordre global que l’altera i el condiciona“. En el “Fòrum 2.012 Catalunya 21”, en el marc del “Grup de diàleg 6. Ètica en l’Urbanisme i Ordenació del Territori”. Organitza la Societat Catalana d’Ordenació del Territori(SCOT). Dia 26 de setembre de 2013.

2012      Ponència i moderador de la xerrada: “Quina ciutat volem i quina imposem. Capitalisme i model de ciutat“, organitzat pel moviment «15M», Observatori Can Baró-Guinardó, i l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall del barri del Guinardó (Barcelona), al Mas Guinardó. Dia 5 de novembre de 2012.

Altres. Entre els anys 2013 i 2020 realitza diferents ponències vinculades a l’àmbit de la història crítica:

 • 2015-2020. Diverses ponències relacionades amb la recerca i la difusió feta pel Grup de recerca científica “Nova Cronologia”, dirigit pels professors A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy. 
 • 2013-2014. Quatre ponències de presentació del llibre Causa catalana, apunts i comes, realitzades al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​a l’Ajuntament de Puigcerdà (Girona), a la Casa Orlandai (Sarrià, Barcelona) i al Centre Cívic La cosa Nostra (Can Peguera, Nou Barris, Barcelona).
 • 2013. Ponència “Suport a la presentació del Manifest Junts a Europa”. Realitzada a la Seu de les Institucions Europees de Barcelona. 11 juliol 2013.

.

Publicacions en l’àmbit de la geografia crítica i l’urbanisme

2021      Article d’opinió en premsa. “Tú (quizás) también tendrás Párkinson”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el dia 15 de març de 2022. Consultable a: https://www.elpais.cr/2022/03/15/tu-quizas-tambien-tendras-parkinson/ [Consulta 16 de març de 2022]. Versió PDF.

2021      Capítol de llibre “Conjuntos habitacionales excluídos por la actividad económica en los corredores de la expansión urbana”. Col·laboradora: Diana Jhannel Téllez Moreno. Organitza la Facultad del Hábitat de la Universidad de La Salle, Colòmbia. Virtual. Dia 11 d’agost de 2021. Pendent de revisió.

2021 Capítol de llibre “Diseño y planificación de la sensación de seguridad del dominio público en Ciudad Juárez, México”. Col·laboradora: Liliana García Frescas. Al 3er. Congreso Nacional “La nueva realidad post COVID19 en la arquitectura y el urbanismo”. Per la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, a Saltillo, México. Pendent de publicar.

2021      Article d’opinió en premsa. “La voz inmadura del neoliberalismo urbanístico democratizado”. Als diaris EL PAÍS COSTA RICA i LATAM LEGAL, els dies 27 i 28 de juny de 2021. Consultable a: http://www.elpais.cr/2021/06/27/la-voz-inmadura-del-neoliberalismo-urbanistico-democratizado/ i https://www.latam-legal.com/la-voz-inmadura-del-neoliberalismo-urbanistico-democratizado-diario-digital-nuestro-pais/ [Consulta 28 de juny de 2021]. Versió PDF.

2020      Article d’opinió en premsa. “La entelequia de la vivienda inclusiva”. Als diaris EL PAÍS COSTA RICA i LATAM LEGAL, els dies 20 i 21 de setembre de 2020. Consultable a: http://www.elpais.cr/2020/09/20/la-entelequia-de-la-vivienda-inclusiva/ i https://www.latam-legal.com/la-entelequia-de-la-vivienda-inclusiva-diario-digital-nuestro-pais/ [Consulta 23 de setembre de 2020]. Versió PDF.

2020      Capítol de llibre. “La gestión urbanística de la plusvalía integrada en la planificación del desarrollo urbano sostenible: hacia el ideal común de la Nueva Agenda Urbana”. A ¿Se puede hacer una ciudad inteligente? , de María Eugenia Molar-Orozco, Jesús Velázquez-Lozano i María Genoveva Vázquez Jimánez (Coord.), pp. 234-250. Saltillo (Coahuila, México): Universidad Autónoma de Coahuila. ISBN: 978-607-506-385-0. En línia: https://andreumarfull.files.wordpress.com/2020/06/ciudades-inteligentes-2020.pdf [Consulta 19 de juny de 2020].

2020      Capítol de llibre. “La plusvalía urbanística en perspectiva: Análisis crítico del estímulo de la competencia para la creación del plusvalor urbano”. A La condición material y simbólica de los espacios públicos, pp. 29-56, de Vladimir Hernández Hernández y Rocío Ramírez Urrutia (Coord.). Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ISBN: 978-607-520-364-5. Edició digital en línia: https://elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/book/153 [Consulta 2 de maig de 2020].

2018      Llibre. Història urbanística de Sant Andreu de Palomar, segles XIII-XXI. Col·lecció Llibres de Finestrelles, nº 10. Badalona: Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. ISBN: 978-84-09-06388-8.

2018      Article en revista acadèmica. “El empoderamiento de la gestión urbanística en la metrópolis de Barcelona (España), desde una perspectiva global”. A la revista DECUMANUS Revista interdisciplinaria sobre estudios urbanos, Vol. 3, núm. 3, pp. 7-27. Ciudad Juárez, Chihuahua (México): Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. ISSN: 2448-900X. Edició digital en línia: http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/decumanus/article/view/2764/2509 [Consulta 7 de novembre de 2018].

2017      Llibre. La llei de la plusvàlua urbanitzadora i la urbanització marginal a Sant Andreu de Palomar, Barcelona. Tesi doctoral en Geografia, dirigida per la Dra. Antònia Casellas, del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona: autoedició. ISBN: 9788449070846. 519 p. En línia: https://tesisenred.net/handle/10803/403767 [Consulta abril de 2019]. 

2017      Capítol de llibre, coautoria amb la Dra. Antonia Casellas. “La geografía cambiante del capitalismo en el urbanismo de Barcelona: Una lectura desde David Harvey”. A Ciudad y territorio: ciudad compacta vs. ciudad dispersa. Visiones desde México y España, pp. 49-72, de Jesús Manuel Fitch Osuna, Aída Escobar Ramírez i Carlos Marmolejo Duarte (Coord.). Mèxic: Universidad Autónoma de Nuevo León i Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech.  ISBN: 978-607-27-0835-8. Edició digital en línia: http://eprints.uanl.mx/13440/1/Coordinacion%20libro%20Ciudad%20y%20territorio%202017.pdf [Consulta 19 de maig de 2018].

2017      Article de divulgació. “Crítica a l’economia política de l’urbanisme, a Barcelona, desde Sant Andreu de Palomar”. Al portal digital UABDibulga. UAB Universitat Autònoma de Barcelona. 5 de juliol de 2017. ISSN 2014-6388. Edició digital, en línia: https://ddd.uab.cat/record/179960 [Consulta 22 de febrer de 2018].

2017      Entrevista escrita. “El problema de Sant Andreu és l’especulació global”. A la revista Sant Andreu De Cap a Peus, núm. 626, p. 12, a càrrec d’en Jaume Gil. Barcelona: Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. ISSN 2013-2832. En línia: https://issuu.com/avvsantandreu/docs/maig626 [Consulta 9 d’abril de 2019]. 

2016      Article d’opinió en premsa. “No a l’especulació, sí a noves idees”. Al diari EL PUNT AVUI, el 15 de setembre de 2016. Consultable a: http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1004042-no-a-l-especulacio-si-a-noves-idees.html [Consulta 9 d’octubre de 2016]. Versió PDF

2015      Breu article d’opinió en llibre. “No podemos creer que el futuro será la perfección tecnológica”. A ¿Humanos posthumanos?, p. 25, de Albert Cortina i Miquel Àngel Serra (Coord.). Fragmenta editorial. ISBN: 978-84-15518-14-3.

2014      Entrevista escrita. “Barcelona és una ciutat desigual”. A la revista Sarrià, de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sarrià. Any XL, núm. 214, pp. 8-10. Barcelona: autoedició.

2014      Article en llibre. “Mn. Clapés urbanista. L’aportació de Mn. Clapés a la memòria de la metròpoli barcelonina”. Al llibre Miscel·lània Any Clapés (1872-1939), de la Col·lecció Finestrelles, núm. 16, pp. 48-59. Barcelona: Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (CEII). DL B. 36587-1989.

2013      Ponència escrita. “Objectiu proposat: promoure una nova consciència del bé comú qüestionant l’ordre global que l’altera i el condiciona”. Grup de diàleg Ètica en l’urbanisme i l’ordenació del territori, creat en el marc del “Fòrum 2012 Catalunya 21”, organitzat per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 23 de setembre de 2013. En línia: http://forum.scot.cat/downloads2/g6_marfull.pdf [Consulta 14 d’abril de 2019].

2013      Capítols de llibre. “La lucha estratégica de dos capitales, de dos causas” i “”La lucha política y económica de la Europa de los Estados” [capítulos VI y VII]. A Causa catalana, apuntes y comas, pp. 153-171 y 175-186, de l’Andreu Marfull. Badalona: Òmicron. ISBN: 978-84-94075049.

2012      Article en premsa digital. “The ‘Games’ of the Catalan capital”. Al newsletter digital It-InTransit. En línia. Consultable a: http://www.it-intransit.eu/articles/games-catalan-capital [Consulta 1 de juny de 2016] i a: https://andreumarfull.com/2012/06/25/els-jocs-de-la-capital-catalana-versio-intransit-the-games-of-the-catalan-capital-intransit-version/ [Consulta 10 de maig de 2017].

 .

Publicacions en l’àmbit de la història i la cultura en general

2022 Article d’opinió en premsa. “La generación Borrell”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 14 d’abril de 2022. Consultable a: https://www.elpais.cr/2022/04/14/la-generacion-borrell/ [Consulta 20 d’abril de 2022]. Versió PDF.

2021      Article d’opinió en premsa. “Kalonimus, Colom, Colón”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 26 de novembre de 2021. Consultable a: https://www.elpais.cr/2021/11/26/kalonimus-colom-colon/ [Consulta 27 de novembre de 2021]. Versió PDF.

2021      Article d’opinió en premsa. “Colón, ¿un príncipe judío?”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 31 d’agost de 2021. Consultable a: https://www.elpais.cr/2021/08/31/colon-un-principe-judio/ [Consulta 1 de setembre de 2021]. Versió PDF.

2021      Article d’opinió en premsa. “1942: Cataluña y el País Vasco declaran conjuntamente su derecho a la libre determinación”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 24 d’abril de 2021. Consultable a: http://www.elpais.cr/2021/04/24/1942-cataluna-y-el-pais-vasco-declaran-conjuntamente-su-derecho-a-la-libre-determinacion/ [Consulta 25 d’abril de 2021]. Versió PDF.

2021      Article d’opinió en premsa. “Europa abandona a los catalanes, como lo hizo en Utrecht”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 10 de març de 2021. Consultable a: http://www.elpais.cr/2021/03/10/europa-abandona-a-los-catalanes-como-lo-hizo-en-utrecht/ [Consulta 28 de juny de 2021]. Versió PDF.

2021      Llibre. Els catalans apel·len a les Nacions Unides: D’Utrecht a San Francisco, passant per Nova York (1713-1945-2017). Pròleg de George Carner. Barcelona: Llibres de l’Índex. ISBN: 978-84-121768-7-2. 376 p. 

2021      Article d’opinió en premsa. “La campaña electoral de la Catalunya represaliada”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 29 de gener de 2021. Consultable a: https://www.elpais.cr/2021/01/29/la-campana-electoral-de-la-catalunya-represaliada/ [Consulta 30 de gener de 2021]. Versió PDF.

2020      Article d’opinió en premsa. “La impunidad judicial de la injusticia universal”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 25 de juliol de 2020. Consultable a: http://www.elpais.cr/2020/07/25/la-impunidad-judicial-de-la-injusticia-universal/ [Consulta 05 d’agost de 2020]. Versió PDF.

2020      Article d’opinió en premsa. “Neocronología a prueba de fes”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 4 de juny de 2020. Consultable a: https://www.elpais.cr/2020/06/04/neocronologia-a-prueba-de-fes/ [Consulta 19 de juny de 2020]. Versió PDF.

2020      Llibre. La vía cronológica: Basada en la Nueva Cronología de Fomenko y Nosovskiy, y en la Cronología X-185. Barcelona: Ediciones de La Tempestad. ISBN: 978 84 121768 1 0. 290 p.

2020      Article d’opinió en premsa. “La condena, de Franz Kafka”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 2 de maig de 2020. Consultable a: https://www.elpais.cr/2020/05/02/la-condena-de-franz-kafka/ [Consulta 2 de maig de 2020]. Versió PDF.

2020      Article d’opinió en premsa. “La gestión del Covid-19, en México”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 19 d’abril de 2020. Consultable a: https://www.elpais.cr/2020/04/19/la-gestion-del-covid-19-en-mexico/ [Consulta 28 d’abril de 2020]. Versió PDF.

2020      Article d’opinió en premsa. “Pseudohistòria, oficial”. Al diari EL PUNT AVUI, l’1 de març de 2020. Consultable a: http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1748421-pseudohistoria-oficial.html [Consulta 2 de març de 2020]. Versió PDF.

2020      Article d’opinió en premsa. “La inconsciencia histórica”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 29 de febrer de 2020. Consultable a: https://www.elpais.cr/2020/02/29/la-inconsciencia-historica/ [Consulta 2 de març de 2020]. Versió PDF.

2020      Article d’opinió en premsa. “Israel, el Apocalipsis y la Shoá (el Holocausto)”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 25 de gener de 2020. Consultable a: https://www.elpais.cr/2020/01/25/israel-el-apocalipsis-y-la-shoa-el-holocausto/ [Consulta 2 de març de 2020]. Versió PDF.

2019      Article d’opinió en premsa. “La fiesta del Janucá, o de las Luces (que aquí se iluminan)”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 24 de desembre de 2019. Consultable a: https://www.elpais.cr/2019/12/24/la-fiesta-del-januca-o-de-las-luces-que-aqui-se-iluminan/ [Consulta 2 de març de 2020]. Versió PDF.

2019      Article d’opinió en premsa. “Cosmos, Mente y Religión”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 25 de novembre de 2019. Consultable a: https://www.elpais.cr/2019/11/25/cosmos-mente-y-religion/ [Consulta 11 de desembre de 2019]. Versió PDF.

2019      Article d’opinió en premsa. “Todo ha sido un sueño”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 9 de novembre de 2019. Consultable a: https://www.elpais.cr/2019/11/09/todo-ha-sido-un-sueno/ [Consulta 14 de novembre de 2019]. Versió PDF.

2019      Article d’opinió en premsa. “Otro mapa mental para el descubrimiento de América”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 15 de setembre de 2019. Consultable a: https://www.elpais.cr/2019/09/15/otro-mapa-mental-para-el-descubrimiento-de-america/ [Consulta 11 de desembre de 2019]. Versió PDF.

2019      Article d’opinió en premsa. “La condena a los catalanes”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 14 d’octubre de 2019. Consultable a: http://www.elpais.cr/2019/10/14/la-condena-a-los-catalanes/ [Consulta 14 d’octubre de 2019]. Versió PDF.

2019      Article d’opinió en premsa. “El poder judicial español, solo ante el implacable juicio histórico”. Als diaris EL PAÍS COSTA RICA i THE WORLD NEWS, el 14 de juny de 2019. Consultable a: https://www.elpais.cr/2019/06/14/el-poder-judicial-espanol-solo-ante-el-implacable-juicio-historico/ i a https://theworldnews.net/cr-news/el-poder-judicial-espanol-solo-ante-el-implacable-juicio-historico [Consulta 14 de juny de 2019]. Versió PDF.

2019      Article d’opinió en premsa. “El juicio de España a los catalanes ha entrado en su recta final”. Als diaris EL PAÍS COSTA RICA i THE WORLD NEWS, el 30 de maig de 2019. Consultable a: https://www.elpais.cr/2019/05/30/el-juicio-de-espana-a-los-catalanes-entra-en-su-recta-final/ i a https://theworldnews.net/cr-news/el-juicio-de-espana-a-los-catalanes-entra-en-su-recta-final [Consulta 30 de maig de 2019]. Versió PDF.

2019      Article d’opinió en premsa, versió anglesa. “Memorandum of imperialism: 1713, when Europe abandoned the Catalans”. Al periòdic digital FREEDOM PRESS, el 10 de maig de 2019. London, United Kingdom. Consultable a: https://freedomnews.org.uk/memorandum-of-imperialism-1713-when-europe-abandoned-the-catalans/ [Consulta 14 d’abril de 2019]. Versió PDF.

2019      Article d’opinió en premsa. “Memorando el imperialismo: 1713, cuando Europa abandonó a los catalanes”. Als diaris EL PAÍS COSTA RICA i THE WORLD NEWS, el 18 d’abril de 2019. Consultable a: https://www.elpais.cr/2019/04/18/memorando-el-imperialismo-1713-cuando-europa-abandono-a-los-catalanes/ i a: https://theworldnews.net/cr-news/memorando-el-imperialismo-1713-cuando-europa-abandono-a-los-catalanes [Consulta 27 d’abril de 2019]. Versió PDF.

2019      Article d’opinió en premsa. “El juicio de España a los catalanes ha empezado”. Al diari EL PAÍS COSTA RICA, el 2 de març de 2019. Consultable a: https://www.elpais.cr/2019/03/02/el-juicio-de-espana-a-los-catalanes-ha-empezado/ [Consulta 14 d’abril de 2019]. Versió PDF.

2019     Llibre. La Condena catalana al franquismo. Barcelona: Ediciones de La Tempestad – Llibres de l’Índex. ISBN: 978-8479481667. 64 p.

2018     Llibre. Catalanophobia: una qüestió d’Estat. Barcelona: Ediciones de La Tempestad – Llibres de l’Índex. ISBN: 9788494812026. 56 p.

2018      Article d’opinió en premsa. “Anticatalanisme xenòfob”. Al diari EL PUNT AVUI, el 28 de desembre de 2018. Consultable a: http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1526892-anticatalanisme-xenofob.html [Consulta 9 d’abril de 2019]. Versió PDF.

2018      Article d’opinió en premsa. “Judici pacífic”. Al diari EL PUNT AVUI, el 23 de setembre de 2018. Consultable a: http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1471087-judici-pacific.html [Consulta 9 d’abril de 2019]. Versió PDF.

2015 – 2016     Llibre. Barcelona. El Guinardó – Can Baró. Recull gràfic 1884-1980. Col·lecció l’Abans. El Papiol (Barcelona): Editorial Efadós. Autors: Joan Corbera, Juanjo Fernández, Carlota Giménez, Andreu Marfull, Carme Martín i Carles Sanz (Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada – El Pou). ISBN: 978-84-15232-83-4. 856 p.

2014 – 2015     Periodisme social. Confecció de la secció infantil a la revista mensual La Fada de Sarrià, de nom “Cossigolles”, al barri de Sarrià (Barcelona). Confecció de la secció per a la gent gran a la revista mensual La Fada de Sarrià, dedicada al “Casal Can Fàbregas” de Sarrià (Barcelona). Entrevistes a personalitats de l’àmbit de la cultura catalana, per la revista La Fada de Sarrià, a Sarrià (Barcelona).   

2014      Article en publicació local. “Àvila i Pedralbes, segles XV-XVI, units per la naturalesa reial de dos monestirs femenins“. A la revista Crònica de Sarrià, núm. 14, pp. 9-18. Barcelona: Edicions El Mirador. DL B-4834-2008.

2013      Llibre. Causa catalana, apuntes y comas. Badalona: Editorial Ómicron. ISBN: 978-84-94075049. 275 p.

Altres. Entre els anys 2015 i 2020 confecciona diferents publicacions per al Grup d’investigació científica “Nova Cronologia”, dirigit pels professors A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy, com a col·laborador en l’anàlisi cronològic de la història d’Europa Occidental entre els segles XII i XVIII. Idiomes català, castellà i anglès. Consultable a: http://chronologia.org

 .

Concursos i premis

2013      Primer premi del concurs d’idees “BARICENTRALE – CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LE AREE FERROVIARIE”, a la ciutat de Bari, Itàlia. Autors: Massimiliano e Doriana Fuksas – Jordi Henrich i Monras. Treball realitzat: Informe de sostenibilitat econòmica i financera.

2012      Equip guanyador ex aequo de la “Porta de Pedralbes”, en marc del concurs restringit ‘Les Portes de Collserola’, a la ciutat de Barcelona. Equip redactor: Andreu Marfull Pujadas, Cristina Puga de la Barrera, Esteve Puigdengolas Legler i Manel Rio Torres. Consultable a: http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/es/les-portes/porta-2/lema-0158/ [Consulta 16 de novembre de 2018].

2011      Carta ” Reequilibrio de la ciudad y el área metropolitana”. Concurs “Si fuese alcalde” de La Vanguardia, carta guanyadora de l’apartat “Gestió de les obres i les reformes a la ciutat”. Consultable a: http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20110511/54153288100/reequilibrio-de-la-ciudad-y-el-area-metropolitana.html [Consulta 1 de juny de 2016].

Col·laboracions en concursos premiats:

 • 2012      Premi Europeu de l’Espai Públic ‘Arranjament dels cims del Turó de la Rovira’. Autors: Jansana de la Villa de Paauw SLP – AAUP Jordi Romero i associats SLP. Treball realitzat: col·laborador puntual.
 • 2008      Menció especial del jurat en el concurs restringit del “Prat Nord”, Barcelona. Autors: AAUP Jordi Romero i associats SLP – JDVDP Jansana/de la Villa/de Paauw – H+N+S Landschapsarchitecten – Jaume Artigues – Jordi Henrich. Treball realitzat: avaluació econòmica i financera.

Altres. Entre els anys 2013 i 2014 participa en diversos concursos (no premiats) d’índole urbanístic juntament amb l’equip AAUP Jordi Romero i associats, s.l.p. en qualitat d’analista econòmic i financer de l’activitat generada pel desenvolupament urbanístic. Els concursos són: POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) del municipi de Canovelles (Barcelona); POUM del municipi d’Esparreguera (Barcelona); POUM del municipi de Sant Jaume de Llierca (Girona); POUM del municipi de Santa Margarida de Montbui (Barcelona); POUM del municipi de Súria (Barcelona).

 .

Experiència professional

2018-actualitat     Professor universitari a temps complert, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA). Ciudad Juárez, Chihuahua, México. [informació detallada a l’inici d’aquest extracte]

2018     Ajuntament de Barcelona – Barcelona Activa SA – Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Tècnic auxiliar de l’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
Activitat emmarcada en el Programa Enfeina’t, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

2011 – 2018     Filatura Urbana https://filaturaurbana.com/ Taller de la qüestió urbana. Urbanisme, geografia crítica, història i cultura en general. Divulgació de la qüestió urbana. Activitat realitzada:

 • Anàlisis i treballs urbanístics voluntaris relacionats amb la societat civil organitzada:
 • Treballs relacionats amb la Comissió d’Urbanisme de la Coordinadora d’Entitats del Guinardó, Barcelona:
  • Proposta d’un model de barri per al Guinardó, realitzat juntament amb la Coordinadora d’Entitats del Guinardó (Barcelona) i l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall, del Guinardó, lliurat a l’Ajuntament de Barcelona. Inclou el projecte d’un procés participatiu adreçat als 35.000 habitants del barri, que l’Ajuntament aprova. Gestió en curs (2018).
  • Anàlisi urbanística i patrimonial del barri del Guinardó. Treball dirigit a la comprensió de la dualitat contraposada entre els plans urbanístics aprovats i l’execució de l’entramat urbà real.
  • Anàlisi del Projecte d’urbanització de la UA3 de la MPGM en l’àmbit del primer cinturó en el tram comprès entre el carrer de Sant Quintí i l’avinguda Meridiana (Barcelona). Treball voluntari realitzat per la Coordinadora d’Entitats del Guinardó (Barcelona) i l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall, del Guinardó, dirigit a valorar la correcta projectació de l’espai públic.
  • Pla de mobilitat del barri del Guinardó. Treball voluntari realitzat amb la Coordinadora d’Entitats del Guinardó (Barcelona) i l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall, del Guinardó, dirigit a concebre un espai públic futur adaptat a les necessitats d’una població que tendeix a envellir i amb una renda per càpita inferior a la mitjana de la ciutat.
  • Propostes de millora per les obres previstes als carrers del barri del Guinardó. Treball dirigit a la revisió de la proposta de rehabilitació de 14 carrers del barri, dirigida per l’Ajuntament de Barcelona.
 • Anàlisi urbanística del Sector Sud de Salt (Girona). Treball voluntari per a l’organització política IPS-CUP, que valora la conveniència de substituir un sector residencial per un sector econòmic i terciari indefinit, afavorit per la multinacional IKEA i altres multinacionals, a la conurbació urbana de Girona.
 • Projecte d’ampliació de l’Asil de Sant Andreu de Palomar, Barcelona. En col·laboració amb els arquitectes Marta Tor i Maurici Carbó. Treball voluntari per a la Junta de l’Asil, lliurat a l’Ajuntament de Barcelona, ​​dirigit a l’ampliació i millora de les instal·lacions.
 • Informe urbanístic pel que fa als deures de conservació i execució de les obres d’urbanització per a la urbanització Golf Costa Brava, de Santa Cristina d’Aro.
 • Consulta tècnica per a la modificació puntual del PGM de Barcelona, ​​al polígon industrial Can Ribó, a Badalona. Treball voluntari realitzat per al procés de negociació entre la revisió dels usos del sector industrial de Can Ribó i el barri habitat contigu.
 • Consulta tècnica per a la modificació puntual del PGM de Barcelona, ​​en el PERI Sector Gorg, a Badalona. Treball voluntari realitzat per a la revisió de la trama urbana del sector Gorg, on s’ha previst l’execució d’una zona residencial d’alt standing, amb port esportiu, contigu a un polígon industrial on s’ha establert el principal pol del sector logístic d’importació xinès a Catalunya.
 • Investigació i activitat docent (ja indicada, veure informació prèvia):
 • Formació acadèmica. Doctorat en Geografia, tres màsters i diversos cursos d’especialització, congressos, seminaris i altres cursos.
 • Activitat com a investigador en els àmbits de la geografia crítica, el patrimoni, la història i la cultura en general.
 • Experiència docent en congressos i cursos d’investigació.
 • Ponències, publicacions i entrevistes en l’àmbit de la geografia crítica, l’urbanisme, la història i la cultura en general.
 • Concursos (ja indicat, veure informació prèvia).
 • Articles de contingut crític al bloc «NC» [https://andreumarfull.com/].

.

2008 – 2010     AAUP Jordi Romero i associats, s.l.p.
http://aaup.cat/
Despatx d’urbanisme, paisatge i espai públic.
Feina: planejament territorial i urbanístic i avaluacions econòmiques i financeres de les figures de planejament.
Projectes treballats:

 • Pla director urbanístic de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit de les comarques l’Alt Penedès i el Garraf (Barcelona). Coordinador.
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Coma i La Pedra (Solsonès, Lleida). Coordinador.
 • Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de La Cerdanya (Girona i Lleida).
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alp (La Cerdanya, Girona).
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Llívia (La Cerdanya, Girona).
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Avià (Berguedà, Barcelona).
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Bartomeu del Grau.
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya (La Cerdanya, Lleida).
 • Catàleg de masies o cases rurals al municipi d’Olvan (Berguedà, Barcelona).
 • Àrea residencial estratègica “La Plana 2” de Sitges dins l’àmbit de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf (Barcelona). Coordinador.
 • Modificació puntual del POUM de Bigues i Riells (Vallès Oriental, Barcelona) i pla de millora urbana a l’àmbit de Can Traver.
 • Proposta de modificació puntual del PGOU de Creixell (Tarragonès, Barcelona) per a la incorporació de dos nous sectors en sòl urbanitzable.
 • Modificació puntual nº29 del PGOU de L’Ampolla (Baix Ebre, Tarragona) a l’àmbit del polígon 155.
 • Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental, Barcelona) per a la creació d’un nou Sector de Sòl urbanitzable delimitat – Les Pereres II–.
 • Projecte d’arranjament de l’espai públic de les Bateries antiaèries al Turó de la Rovira (barri d’El Carmel, Barcelona) com a espai de memòria històrica.
 • Concurs d’idees amb intervenció de jurat per procediment restringit per a l’ordenació de l’àmbit del centre direccional “Prat Nord” al Prat de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).

.

2005 – 2008     Building Express Barcelona S.L.
Despatx d’arquitectura i empresa constructora i promotora vinculada a Arte Express S.A.
Feina: redacció de projectes d’edificació i de rehabilitació, cap d’obra en projectes d’edificació i de rehabilitació, i representació facultativa en la direcció d’obra de diferents promocions d’edificació.
Projectes treballats:

 • Avantprojecte d’edifici d’habitatges en edifici catalogat al carrer Pes de sa Farina nº17, a Palma de Mallorca, Illes Balears.
 • Projecte bàsic d’edifici d’habitatges en edifici catalogat al carrer Hostal d’en Bauló nº5, a Palma de Mallorca, Illes Balears.
 • Projecte d’execució d’edifici d’habitatges al carrer Llobera nº26, a Nou Barris, Barcelona.
 • Projecte d’edifici d’habitatges en edifici catalogat al carrer Can Sanç nº9, a Palma de Mallorca, Illes Balears.
 • Projecte d’edifici d’habitatges en edifici catalogat al carrer Sant Agustí nº9, a Palma de Mallorca, Illes Balears.
 • Projecte d’edifici d’habitatges en edifici catalogat al carrer Sant Agustí nº7, a Palma de Mallorca, Illes Balears.
 • Projecte d’edifici d’habitatges en edifici catalogat al carrer Ample de la Mercè nº16, a Palma de Mallorca, Illes Balears.
 • Projecte de reforma d’habitatge en edifici catalogat a la placeta d’en Marcús nº6, a Ciutat Vella, Barcelona.
 • Projecte de local per a una galeria d’art en un edifici catalogat a la plaça Duc de Medinaceli nº6, a Ciutat Vella, Barcelona.
 • Projecte de rehabilitació dels elements comuns i instal·lació d’ascensor en edifici catalogat a la plaça Duc de Medinaceli nº6, a Cuitat Vella, Barcelona.
 • Execució d’edifici d’habitatges al carrer Repartidor nº14, al barri de La Salut, Barcelona.
 • Execució d’edifici d’habitatges al carrer Sugranyes nº26, al barri de Sants, Barcelona.
 • Projecte d’ampliació i legalització de dos àtics a la Gran Via de les Corts Catalanes nº575, a l’Eixample, Barcelona.
 • Projectes de reforma d’habitatges als carrers Reina Amàlia, Salvador, i Sant Antoni Abat, a Ciutat Vella, Barcelona.

.

1998 – 2008     Col·laboracions puntuals en despatx d’arquitectura.
Despatx d’arquitectura compartit amb companys d’estudis.
Feina: projectes d’edificació i rehabilitació.
Projectes treballats:

 • Avantprojecte d’arranjament d’un local al carrer Berguedà nº 9-11 al barri de Les Corts, Barcelona.
 • Projecte de reforma interior d’un habitatge al passatge Llívia nº45, al barri del Guinardó, Barcelona.
 • Projecte de reforma interior d’un habitatge al passeig d’Amunt nº42, a Gràcia, Barcelona.
 • Projecte d’estabulació de cavalls a Gavín, Biescas, Osca.
 • Projecte d’estabulació de cavalls al parc natural del Montseny, a la masia Can Net de Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental, Barcelona).
 • Conjunt d’onze projectes d’estabulació de cavalls a les províncies de Barcelona, Girona, Madrid, i les Illes Balears.
 • Projecte d’ampliació d’equipament hípic a la Foixarda, al parc de Montjuic, Barcelona.
 • Projecte d’edifici plurifamiliar al carrer Rossend Arús nº25, al barri de Sants, Barcelona.
 • Projecte d’execució d’habitatge unifamiliar a Premià de Dalt (Maresme, Barcelona).
 • Projecte de reforma interior d’un àtic a l’avinguda de Roma, a Sants, Barcelona.

.

2001 – 2005     Ferrer & Associats
Despatx d’arquitectura.
Feina: delineació, redacció de memòries i amidaments de projectes d’urbanisme, espai públic, edificació, i rehabilitació, i representacions en 3D.
Projectes treballats:

 • Projectes urbanístics:
  • Pla parcial urbanístic del sector S.U.I. de Rialb (Pallars Sobirà, Lleida).
  • Pla parcial urbanístic “Les escoles de Bolvir” (La Cerdanya, Girona).
  • Projecte de modificació del planejament general del P.E.R.I. 17.2 àmbit U.A.2 a Rubí (Vallès Occidental, Barcelona).
 • Projectes d’espai públic:
  • Projecte d’urbanització de l’antic camí de Sort i la plaça Domingo a Llavorsí (Pallars Sobirà, Lleida).
  • Projecte d’urbanització del vial a l’avinguda Morelló d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà, Lleida).
  • Projecte de d’urbanització i remodelació de les piscines municipals de Llavorsí (Pallars Sobirà, Lleida).
  • Projecte d’urbanització del P.E.R.I. 17.2 àmbit U.A.2 a Rubí (Vallès Occidental, Barcelona).
  • Projecte d’urbanització de la plaça de Sant Pere a Llavorsí (Pallars Sobirà, Lleida).
  • Projecte de legalització i urbanització de la urbanització “Bosc Ruscalleda” a Vilanova del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona).
 • Projectes d’edificació i rehabilitació:
  • Projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar al carrer Santíssima Trinitat del Mont, a Sant Gervasi, Barcelona.
  • Projecte bàsic d’una casa unifamiliar a Bolvir (La Cerdanya, Girona).
  • Projecte de reforma i ampliació d’un habitatge entre mitgeres, a Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental, Barcelona).
  • Projecte de consolidació de l’església d’Aidí, nucli agregat a Llavorsí (Pallars Sobirà, Lleida).
  • Projecte de reforma d’una casa per destinar-la a refugi de muntanya, a Arestui, nucli agregat de Llavorsí (Pallars Sobirà, Lleida).
  • Projecte de reforma d’una casa entre mitgeres a Ferran, nucli agregat de Tarragona.
  • Projecte de reforma i ampliació d’una casa entre mitgeres al Masnou (Maresme, Barcelona).
  • Projecte de reforma d’una casa unifamiliar al carrer dels Planella, a Sant Gervasi, Barcelona.
  • Projecte de rehabilitació d’un edifici al carrer Argenteria, a Ciutat Vella, Barcelona.
  • Projecte de rehabilitació d’un edifici al carrer Sant Domènec del Call, a Ciutat Vella, Barcelona.
  • Projecte de reforma d’una casa entre mitgeres al carrer Escoles Pies, a Sant Gervasi, Barcelona.

.

2000 – 2001     IFAG enginyeria S.A.
Empresa d’enginyeria dedicada al disseny, construcció i promoció de naus i polígons industrials.
Feina: delineació i projectació de naus industrials.
Projectes treballats:

 • Avantprojecte d’un edifici d’oficines per a l’empresa Ceràmiques Ferret S.A., a Parets del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona).
 • Avantprojecte d’un complex comercial integrat en un polígon industrial, a Hostalric (La Selva, Girona).
 • Projecte d’ampliació de nau industrial destinada a magatzem de productes tèxtils, a La Roca del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona).
 • Projecte de nau industrial de 5.000m2 destinada a logística, a Hostalric (La Selva, Girona).
 • Ampliació d’una nau industrial destinada al taller de l’empresa Technal S.A., a Mollet del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona).

.

2000      Pere Giol, arquitecte
Despatx d’arquitectura.
Feina: delineació de projectes hotelers.
Projectes treballats:

 • Projecte executiu de la reforma d’un edifici destinat a hotel al carrer Numància, a Sants, Barcelona.
 • Avantprojecte d’un hotel de 150 habitacions a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).
 • Instal·lació d’un ascensor comunitari i rehabilitació dels elements comuns d’un edifici al Passeig de Gràcia, a l’Eixample, Barcelona.

.

1998 – 2000     Ramírez & Ramírez, arquitectes
Despatx d’arquitectura.
Feina: delineació i redacció de memòries de projectes d’edificació i rehabilitació.
Projectes treballats:

 • Projecte d’execució d’un edifici plurifamiliar a Badalona (Barcelonès, Barcelona).
 • Projecte bàsic de reforma d’un edifici per fer-ne un hotel a l’Alt Urgell (Lleida).
 • Projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat a Sant Cugat (Vallès Occidental, Barcelona).
 • Projectes diversos de reforma i rehabilitació d’habitatges i façanes a la ciutat de Barcelona.

.

1995 – 1999         I.C.S. Ciutat Sanitària i Universitària Vall d’Hebron
Departament d’Hosteleria de l’Hospital de Traumatologia de la Vall d’Hebron.
Feina: auxiliar administratiu.

.

1994 – 1995     Aurelio Monterde, arquitecte Despatx d’arquitectura. Feina: delineació de projectes d’edificació. Projectes treballats:

 • Projectes d’edificis plurifamiliars, a Cornellà i Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).

.

Idiomes

Català:           Domini oral i escrit. Nivell C certificat per la Junta Permanent de Català.
Castellà:        Domini oral i escrit.
Anglès:          Nivell 4 de l’Escola d’idiomes MERIT SCHOOL (1994). // Nivell Advanced del Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (2019).

.

Coneixements informàtics

Autocad 2D i 3D
MapInfo (bàsic)
Office (Word, Excel, Powerpoint)
Photoshop
Presto
Project Manager (bàsic)
WordPress (blogs)